Subkonto DK rejonu lublinieckiego

nr 82 1240 4849 1111 0011 3208 4991

Diakonia Światło - Życie Diec. Gliwickiej

Składka małżeńska
Odpowiedzialność finansowa członków DK za swoją wspólnotę wyraża się w przekazywaniu tzw.
składki małżeńskiej. Wysokość składki jest określona jako jedna dniówka (czyli 1/365)
łącznego rocznego dochodu netto w skali roku każdego małżeństwa będącego członkiem DK
(czyli po okresie pilotażu). Zasada ta została zaczerpnięta z Equipes Notre-Dame.
Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom DK za  rozumienie potrzeb
finansowych DK, które wyraża się poprzez stały wpływ środków ze składki małżeńskiej.

Składki są dobrowolne i opierają się na „darze serca” oraz odpowiedzialności za misję DK i
całego Ruchu Światło-Życie.